نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پروین، پلاک ۳۹، واحد ۳

۰۲۱ – ۲۲۹۲ ۴۰۰۴

۰۲۱ – ۲۲۹۲ ۴۰۰۵